HISTORY

CFMC är en internationell Mc-klubb som har avdelningar i Frankrike, Belgien, Italien samt en avdelning i Sverige.

CFMC SWEDEN blev godtagen som en fullvärdig klubb 2007 av CFMC federationen, klubben har då gjort sina slitår som både "hängis" & "prospect" klubb samt byggt upp en väl fungerande verksamhet.

Klubben är den första och hitills den enda avdelningen av CFMC Europa i Sverige.

Umeåavdelningen startades av ett gäng hojåkare varav vissa har varit aktiva bikers i över 40år.

* We are not many, but we are chosen! *

CFMC is an international Mc-club that has chapters in France, Belgium, Italy and one chapter in Sweden.

CFMC SWEDEN became accepted as a full member club in 2007 by CFMC Federation,
the club has made its tears as both "hangaround" & "prospect" club,
and built up a well-functioning organization.

The club is the first and so far the only chapter of CFMC Europe in Sweden.

Umea chapter was started by a bunch of bikers who some have been active for over 40 years.